Chính sách Bảo Mật & Quyền Riêng Tư

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của Chúng tôi (sau đây gọi tắt là “Website”). Chính sách Bảo Mật & quyền Riêng Tư này công bố cách thức mà GenVerge (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Website.

Khi sử dụng Website của Chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của Chúng tôi. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Chúng tôi thông qua Website này. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp cho Chúng tôi trong quá trình sử dụng Website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chỉ tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp cho Chúng tôi hoặc bạn gửi đến Website hoặc thông tin mà Chúng tôi có được do bạn trả lời email được gửi từ Chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng Website của Chúng tôi theo cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, dịch vụ hỗ trợ nếu được yêu cầu và thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của Chúng tôi. Vì mục đích làm rõ, Chúng tôi sẽ không thu thập các thông tin về thẻ tín dụng, số chứng minh thư nhân dân, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn không chủ động cung cấp cho Chúng tôi.

3. Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho bên thứ ba có liên quan trong quá trình chúng tôi thực hiện khai thác, nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng của Website, nhằm đảm bảo bạn có thể sử dụng Website và tương tác với chúng tôi một cách có hiệu quả nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào được để cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này. Ngoài ra, Chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

4. Chúng tôi có sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lần sau. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet, bạn có thể tắt cookies hoặc cài đặt cookies sao cho một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookies được cấp.

5. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang web mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Nếu bạn chia sẻ, thông tin mà bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này – vui lòng đọc các chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin.

6. Chính sách quyền riêng tư sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ Website này. Để biết thông tin về cách xử lý các thông tin cá nhân trên những trang web được mở ra từ liên kết với Website này, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web đó.

7. Chúng tôi không muốn gửi cho bạn email không mong muốn, do vậy bạn có thể chọn không nhận bằng cách nhấp “hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào mà bạn nhận được từ Chúng tôi.

8. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên Website của Chúng tôi và sẽ được ghi ngày để bạn nhận biết được bản mới nhất.

QUYỀN RIÊNG TƯ

GenVerge và các chi nhánh (gọi chung là “GenVerge, Chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Tuyên bố về Quyền riêng tư này giải thích cách GenVerge thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân từ khách truy cập trang web và các trang web di động của mình có liên kết trực tiếp đến Tuyên bố về Quyền riêng tư này (gọi chung là “Trang web”).

Dữ liệu được gửi chủ động

Nếu bạn gọi điện, gửi email, hoặc điền vào biểu mẫu trên một trong các Trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để phản hồi yêu cầu của bạn hoặc liên hệ hay hỗ trợ bạn. Nếu bạn mua hàng thông qua các Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn, như địa chỉ giao hàng, sản phẩm đã đặt hàng và thông tin liên hệ của bạn.

Dữ liệu được cung cấp thụ động

Khi bạn truy cập vào các Trang web của chúng tôi, tùy vào các lựa chọn của bạn, các thông tin nhất định về máy tính hay thiết bị di động của bạn được chia sẻ với chúng tôi, có thể bao gồm các hoạt động bạn tiến hành trên các Trang web, loại phần cứng và phần mềm bạn đang sử dụng (chẳng hạn như hệ điều hành hoặc trình duyệt), thông tin được lưu trữ trong cookie, địa chỉ IP, thời gian truy cập, trang web từ đó bạn truy cập, khu vực từ đó bạn điều hướng trang web và các trang web bạn truy cập. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn về sở thích của người dùng trên các Trang web, để cải thiện các Trang web, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi hiện không phản hồi lại tín hiệu “Không Theo Dõi” của trình duyệt vì chúng tôi đang cố gắng mang lại trải nghiệm trang web tùy chỉnh.

Cookies

GenVerge sử dụng cookies, là những tệp dữ liệu nhỏ cần thiết được đặt trong máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động hoặc các thiết bị khác của bạn.

Sử dụng và chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được để mang đến cho bạn trải nghiệm tương tác, phong phú. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu để:

  • cung cấp dịch vụ hoặc tiến hành các giao dịch theo yêu cầu của bạn;
  • cải thiện và phát triển sản phẩm;
  • cá nhân hóa trải nghiệm của bạn;
  • xử lý đơn ứng tuyển công việc bạn gửi qua các Trang web của chúng tôi;
  • quảng cáo và tiếp thị cho bạn tùy vào yêu cầu hiện hành của luật pháp, có thể bao gồm gửi thông tin khuyến mãi, nhắm mục tiêu quảng cáo và giới thiệu cho bạn các ưu đãi phù hợp.

Trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lưu trữ thông tin về những người dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng thông tin về người dưới 13 tuổi đã được thu thập trên hoặc thông qua các Trang web của mình, chúng tôi sẽ thực hiện các bước phù hợp để xóa thông tin này.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ dưới 13 tuổi đã đăng ký tài khoản hay dịch vụ trên Trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin dưới đây để chấm dứt hoặc xóa tài khoản hay dịch vụ của trẻ và xóa thông tin cá nhân.

Lưu dữ liệu

Chúng tôi lưu dữ liệu cá nhân nếu cần để cung cấp chức năng và hoàn thành giao dịch bạn đã yêu cầu, hoặc cho các mục đích hợp pháp khác như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp, và thực thi hợp đồng. Do những yêu cầu này có thể thay đổi cho các loại dữ liệu khác nhau, ngữ cảnh của giao dịch với bạn hoặc việc sử dụng Trang web của bạn, giai đoạn lưu trữ thực tế có thể khác nhau đáng kể.

An toàn Dữ liệu

Chúng tôi sử dụng chứng chỉ TLS, mã hóa, giới hạn truy cập dữ liệu, phần mềm diệt vi-rút và tường lửa để giảm nguy cơ truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân. Không có hoạt động truyền dữ liệu qua Internet hoặc bất kỳ mạng không dây nào là hoàn toàn an toàn. Hãy cẩn thận với những rủi ro an ninh khi bạn truyền dữ liệu cá nhân cho chúng tôi và khi bạn đăng tải thông tin lên các diễn đàn công cộng của chúng tôi.

Kiểm soát và truy cập thông tin

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc xóa/hủy kích hoạt thông tin nhất định.

Nếu chúng tôi không thể xóa một số thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao. Nếu bạn đã đăng ký nhận email tiếp thị, bạn có thể dừng việc gửi email bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký có trong email nhận được hoặc tại trang quản lý đăng ký trên Trang web của chúng tôi.

Bạn cũng có quyền yêu cầu biết về cách xử lý dữ liệu của bạn và những bên chúng tôi gửi dữ liệu.

Ngoài ra, nếu bạn tin rằng thông tin nhất định mà GenVerge xử lý về bạn là không chính xác, bạn có quyền sửa đổi các thông tin này.

Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời yêu cầu của bạn bằng cách xem lại thông tin chúng tôi có trong hồ sơ liên quan đến bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đó.

Nếu bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc muốn thực hiện yêu cầu liên quan tới dữ liệu của mình hoặc Tuyên bố của chúng tôi, các Tuyên bố trước đây và các dữ liệu thực tiễn của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua các phương thức sau:

Email: [email protected]
FanPage: https://facebook.com/GiaTotQT

Content Protection by DMCA.com
GenVerge | Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ Việt Nam
Logo
Đăng ký
Liên hệ Admin để kích hoạt tài khoản Cộng Tác Viên
Quên mật khẩu